สวัสดีครับ ผม “กานต์” และภรรยาผม “ฝน” ครับ


เราเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ ถ้าเลือกได้คงเลือกที่จะมีความสุข และความสุขที่ใกล้ตัวที่สุด คือการที่เราทุกคนมีสุขภาพดี และเมื่อเรามีความสุขแล้ว เราก็อยากที่จะแบ่งปันความสุขนั้นไปให้คนรอบข้าง


นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของ “ข้าวหอมคุณยาย” ผลิตโดย “บริษัท มีฟาร์มสุข (ไม่) จำกัด” เพราะเราเชื่อว่า ถ้าเราสามารถสร้างความสุขได้ในทุกขั้นตอนของการผลิต เริ่มจากการปลูกข้าวโดยไม่ใช้สารพิษ มีต้นทุนที่ต่ำ และขายข้าวได้ในราคาที่เป็นธรรม ชาวนาที่ปลูกข้าวก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข เราซื้อข้าวจากชาวนา มาผ่านกระบวนการผลิตที่ดี ได้ข้าวกล้องที่มีคุณภาพ นำมาจำหน่ายในราคาที่เหมาะสม เราก็สามารถดำเนินการได้อย่างมีความสุข ลูกค้าได้บริโภคข้าวกล้องที่มีคุณภาพ ในราคาเหมาะสม ลูกค้าก็จะมีความสุข และสามารถที่จะแบ่งปันความสุขนี้ไปให้กับคนรอบข้างได้อย่างง่ายที่สุด


แล้วคุณหละ พร้อมจะแบ่งปันความสุขหรือยัง..Sawasdee krub, my name is “Karn”.  Sawasdee ka, my name is “Fon”.


We were starting to be rice farmers more than couple years ago. Started from zero, we had learned a lot over the period. Though there are still many things more to learn, we would like to share our progress on this journey. Today, we introduce “Khao Hom Khun Yay” (ข้าวหอมคุณยาย), non-toxic brown rice produced from happiness for your happiness.


We believe that happiness is starting from a good health and to have a good health, it is not necessary to be expensive, but shall be at reasonable price. What is reasonable price, you may ask??? We believe it is a price where all stakeholders starting from farmers, workers, processor, distributors and consumers all share an optimal happiness. And there is an old wisdom quote “Happiness is about sharing”, we believe we all are familiar this quote and we strongly believe in this quote. This was the start of our company “Mee Farm Sook (Mai) Company Limited” (บริษัท มีฟาร์มสุข (ไม่) จำกัด). Our objective is different from a doctrine in Business 101 which is to maximize shareholder’s wealth. But for us, our objective is to maximize all stakeholders’ happiness, this including you all as one of our stakeholder as well. And “Khao Hom Khun Yaay” is the first product from that objective.


If you are interesting to hear more about this, feel free to give me or Fon +66 81 822 7924 a call or e-mail us at exoticguy@mac.com or fon_latte@me.com .


Sharing happiness is one of the easiest way we can help each other.


Enjoy your happiest life.


 

Things you might like to know....